PRIMERA EDICIÓ
Eat Gaudí Bellesguard

Dissabte 19 i diumenge 20 d’octubre 2019

LES MARQUES OCTUBRE 2019

PETIT PASTÍS

LA FÁBRICA

DELHICIOSO

CACHAPERA

FLIP FOOD

AKA BAO

TGT QUESOS

PANZER 8

VERIT FRUIT

THERMOMIX

SANDRO DESII

KOMBUTXA

BISTEC

CHIDA

Q STREET FOOD

GINRAW

REAL NATA

LA SPRITZERIA

YON WANG CHEF

MALDONADO

SITA BROWN

ESCATA

WECOOKU

FEVER TREE

IDYLLICA

BANANAS